\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n (File Excel danh sách dự thi Tiếng Anh đầu ra cho cao học K21)

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Ngày thi

\r\n
\r\n

\r\n Sáng

\r\n
\r\n

\r\n Chiều

\r\n
\r\n

\r\n 07/12/2013

\r\n
\r\n

\r\n - 7h00:Thi đọc viết và nghe hiểu tại GĐ Nguyễn Đăng

\r\n
\r\n

\r\n - 13h00:Thi nói từ số báo danh  01-384 tại GĐ Nguyễn Đăng

\r\n

\r\n (Ca 1)

\r\n
\r\n

\r\n 08/12/2013

\r\n
\r\n

\r\n - 7h00:Thi nói từ số báo danh385-804 tại giảng đường Nguyễn Đăng

\r\n

\r\n (Ca 2)

\r\n
\r\n

\r\n - 13h00:Thi nói từ số số báo danh805-1175 tại giảng đường Nguyễn Đăng

\r\n

\r\n (Ca 3)

\r\n
\r\n

\r\n - Ghi chú: Các học viên dự thi cần mang theo thẻ học viên, chứng minh thư nhân dân để kiểm tra.

\r\n

\r\n Ban Quản lý đào tạo thông báo các học viên cao học thực hiện theo đúng kế hoạch và thời gian nêu trên. Mọi thắc mắc về danh sách thi xin liên hệ Ban Quản lý đào tạo (Bàn số 4).

\r\n